www.50053.com
您现在的位置:50053买码高手论坛 > www.50053.com > 正文
文言文《沧浪亭记》翻译锻炼及谜底
点击率:    来源: 日期:2019-07-11

  余曰:昔吴越有国时,广陵王镇吴中,治南园于子城之西南。其外戚孙承佑,亦治园于其偏。迨淮海纳土,此园不废。苏子美始建沧浪亭,最初禅者居之。此沧浪亭为大云庵也。有庵以来二百年,文瑛寻古遗事,复子美之构于荒残灭没之余。此大云庵为沧浪亭也。夫古今之变,朝市改易。尝登姑苏之台,望五湖之苍茫,群山之葱茏,太伯、虞仲之所建,阖闾、夫差之所争,子胥、种、蠡之所运营,今皆无有矣。庵取亭何为者哉?虽然,钱镠因乱攘窃,保有吴越,国富兵强,垂及四世。诸子姻戚,乘时奢僭,宫馆苑囿,极一时之盛。而子美之亭,乃为释子所钦沉如斯。能够见士之欲垂名于千载之后,不取其澌然而俱尽者,则有正在矣。

  文瑛栖身正在大云庵,那里四面环水,畴前是苏子美建制沧浪亭的处所。文瑛曾多次请我写篇《沧浪亭记》,说:“过去苏子美的《沧浪亭记》,是写亭子的名胜,您就记述我修复这个亭子的原由吧。”

  宝塔文瑛,居大云庵,环水,即苏子美沧浪亭之地也。亟求余做《沧浪亭记》,曰:“昔子美之记,记亭之胜也。请子记吾所认为亭者。”

  我说:畴前吴越开国时,广陵王镇守吴中,曾正在内城的西南建筑了一个园子,他的外戚孙承佑,也正在它的旁边修了园子。到吴越被宋国时,这个园子还没有荒疏。最后苏子美正在园中制了沧浪亭,后来人们又正在沧浪亭的遗址上建筑了大云庵,住进了。这是从沧浪亭到大云庵的演变过程。大云庵至今已有二百年的汗青了。文瑛寻访亭子的遗址,又正在废墟上按本来的样子修复了沧浪亭。这是从大云庵到沧浪亭的演变过程。汗青正在变化,朝代正在改易。我已经登上姑苏台,远眺浩渺的五湖,葱茏的群山,那太伯、虞仲成立的国度,阖闾、夫差抢夺的对象,子胥、文种、范蠡规画的事业,现在都已消逝殆尽了,大云庵和沧浪亭的荣枯,又算得了什么呢?虽然如斯,钱镠趁全国,窃据权位,拥有吴越,国富兵强,传了四代,他的子孙亲戚,也借着大举挥霍,广建宫馆园囿,盛极一时,而子美的沧浪亭,却被如斯钦沉。可见士人要想垂名千载,不取吴越一路敏捷消逝,是有缘由的。


Copyright 2018-2020 50053买码高手论坛 版权所有 未经授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。